Birey | UZAKTAN EĞİTİM Mİ ÖĞRETİM Mİ? Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs

Birey | UZAKTAN EĞİTİM Mİ ÖĞRETİM Mİ? Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs

Birey | UZAKTAN EĞİTİM Mİ ÖĞRETİM Mİ? Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs

Birey | UZAKTAN EĞİTİM Mİ ÖĞRETİM Mİ? Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs
  • HABER | MEDYA
  • 2021-02-09

UZAKTAN EĞİTİM Mİ ÖĞRETİM Mİ?

Birey | Blog | UZAKTAN EĞİTİM Mİ ÖĞRETİM Mİ?

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte tüm eski alışkanlıklarımızdan uzaklaşmak zorunda olsak da yepyeni kavramlara artık hiç olmadığımız kadar yakınız. Alışık olmadığımız bu durumları isimlendirmede de deyim yerindeyse aklımıza ilk gelen sözcükleri durumla bağdaştırıp sonrasında kavrama uygun davranışlar sergilemeye çalışıyoruz.


“Uzaktan eğitim” kavramı da geçtiğimiz seneden itibaren sıklıkla karşımıza çıkan kavramların en başında yerini alıyor. Peki uzaktan eğitim gerçekten de doğru kavram mı? Eğitim, bireylerin davranışlarında yaşantılar yoluyla, istendik bir şekilde davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlanırken; öğretim ise kurumlar tarafından belirlenmiş olan müfredatları öğrencilere öğretmek amacıyla gerçekleştirilen planlı eylemler bütünüdür. Eğitim, bireylerin yaşamında her zaman yer alan bir süreç olması bakımıyla öğretimden aslında oldukça farklılaşmaktadır.


İnsanın sosyal bir varlık olması anlayışından yola çıkarak özellikle okul çağındaki çocukların en temel sosyalleşme yerlerinden yani eğitim kurumlarından mahrum kaldıklarını düşünecek olursak uzaktan eğitim adı verilen süreç de eğitimden çok öğretimin alanı gibi düşünülebilir.


Eğitim süreci sekteye uğrayan ve dijital eğitim sürecine ayak uydurmaya çalışan öğrenciler de bu süreçten psikolojik olarak fazlasıyla etkilenmektedir. Öğrencilerin akran etkileşimi olmadan eğitim sürecine devam etmesi, enerjilerini harcayacakları alanların daralması ve sosyal yaşamdan uzaklaşmaları onları zorlu bir sürecin içerisine dahil etmiştir. Bunların beraberinde gelen sosyal doyumsuzluk ise öğrencilerin öğrenmeye olan motivasyonunun düşmesine sebep olabilmektedir. Bu noktada öğrencilerin psikolojik sağlamlığının korunması için velilere ve öğretmenlere önemli roller düşmektedir.


Bu nedenle mümkün olduğunca uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin motivasyonlarını arttırıcı etkinlikler planlanmalı, uzaktan eğitim kavramındaki eğitimin içi pratikte daha çok doldurulmalı ve en önemlisi öğrencilerin yalnızca zihinsel süreçlerini geliştirebilen uzaktan eğitim sürecinin sona ermesi için gereken tüm tedbirlere sıkı sıkıya uyulmalıdır.