Birey | Birey Özel Eğitim Kursu Rehberlik Sistemi Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs

Birey | Birey Özel Eğitim Kursu Rehberlik Sistemi Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs

Birey | Birey Özel Eğitim Kursu Rehberlik Sistemi Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs

Birey | Birey Özel Eğitim Kursu Rehberlik Sistemi Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs
  • HABER | MEDYA
  • 2018-08-08

Birey Özel Eğitim Kursu Rehberlik Sistemi

Sınav sistemini en küçük detayına kadar tanıyan, ne elde etmek istediğini çok iyi bilen, becerilerinin farkında olan, plan kurup uygulayabilen ve güçlükleri kolaylıkla aşabilen adaylar yetiştiren Birey Özel Eğitim Kursu, üst düzey rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kurumumuzda verilen rehberlik hizmetlerini, asıl olarak üç başlıkta toplayabiliriz.


Eğitsel Rehberlik

Öğrencilere verimli çalışma alışkanlığını kazandırma, öğrenim güçlüklerinden kurtararak derslerde başarı sağlama, yeteneklerini geliştirme, zamanı iyi kullanma gibi konularda yapılan yardım içerikleri, eğitsel rehberlik kategorisindedir.

Rehberlik birimiziz, öğrencilerin eğitsel başarılarının artması amacı ile, kursta öğretilen konulardan sistemli bir şekilde ödevler vermekte olup, verilen ödevlerin takibini gerçekleştirmektedir. Öğrencilerin başarıları; öğrenilen konuların düzenli tekrar edilmesine, konular ile ilgili soru çözülmesine ve konu eksiklerinin tamamlanmasına bağladır. Rehberlik birimi her öğrencinin kendi özelliklerinin göz önünde bulundurulması ve öğrenciler ile birlikte planlama yapılması gibi bir yol izler. Öğrencilerin sınavlardaki başarılarının arttırılması amacı ile, gerekli ders çalışma tekniklerinin öğretilmesi ve ders çalışma alışkanlıklarının kazandırılması da eğitsel rehberlik içerisindedir.


Mesleki Rehberlik

Öğrencilerin çeşitli meslekleri tanımaları, kendi niteliklerine uygun meslekler seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri konusunda yapılan yardımlara mesleki rehberlik denir.

Eskişehir Birey Özel Eğitim Kursu Rehberlik Birimi, öğrencilerin kendilerini ve meslekleri tanımalarını; böylece kendilerine uygun olan meslek seçimini yapmaları ve o alana yönelmelerini amaç edinir. Bunu mümkün kılmak için test ve envanter uygulamaları yapılır. Ayrıca meslek tanıtımları ile ilgili seminerler düzenlenip, dökümanlar hazırlanır.


Kişisel Rehberlik

Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılayarak, onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetleri, kişisel rehberlik sınıfındadır.

Rehberlik birimimiz, öğrencilerde oluşan sınav stresi, hedeflere ilişkin problemler(Okul, meslek ve kariyer yönlerinden) başarısızlık korkusu gibi konularda öğrencilere profesyonel yardımda bulunmaktadır. Eskişehir Birey Özel Eğitim Kursu Rehberlik Birimi, öğretim dönemi boyunca tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin başvurabileceği bir birimdir. Veli görüşmeleri, rehberlik biriminin talebi sonucunda olabileceği gibi, doğrudan ve velilerden gelen talep üzerinden de yapılabilmektedir.