Birey | Niçin Birey Özel Eğitim Kursu? Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs

Birey | Niçin Birey Özel Eğitim Kursu? Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs

Birey | Niçin Birey Özel Eğitim Kursu? Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs

Birey | Niçin Birey Özel Eğitim Kursu? Eskişehir Birey ,Birey Özel Öğretim Kursu,Üniversiteye Hazırlık ,Başarılı Kurs
  • HABER | MEDYA
  • 2018-08-08

Niçin Birey Özel Eğitim Kursu?

Öğretim Kadromuz

Kendilerini eğitim ve öğretime adamış ve başarılarını eserleri ile kanıtlamış kadromuz, öğrenci odaklı düşünen ve ekip ruhunu benimsemiş öğretmenlerden oluşuyor.


Rehberlik Sistemi

Birey Özel Eğitim Kursu, öğrencilerine üst düzey bir rehberlik hizmeti sunmaktadır. Kurumumuzdaki rehberlik sistemi Eğitsel Rehberlik, Mesleki Rehberlik ve Kişisel Rehberlik olarak üç başlıkta incelenebilir.

Eğitsel Rehberlik

Öğrencilere verimli çalışma alışkanlığını kazandırma, öğrenim güçlüklerinden kurtararak derslerde başarı sağlama, yeteneklerini geliştirme, zamanı iyi kullanma gibi konularda yapılan yardım içerikleri, eğitsel rehberlik kategorisindedir.

Mesleki Rehberlik

Öğrencilerin çeşitli meslekleri tanımaları, kendi niteliklerine uygun meslekler seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri konusunda yapılan yardımlara mesleki rehberlik denir.

Kişisel Rehberlik

Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişim ihtiyaçlarını karşılayarak, onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen rehberlik hizmetleri, kişisel rehberlik sınıfındadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim ve öğretim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olan ölçme ve değerlendirme, bir öğrenciye kazandırılmak istenilen davranışın ne ölçüde kazandırıldığınını öğrenme amacı taşır. Ölçmeden alınan sonuca göre yapılan değerlendirmede, öğrencilerin eksik kalan yanları tespit edip giderir.

Birey Özel Eğitim Kursu Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nde yer alan araçlar, Başarı İzleme Sınavları ve Deneme Sınavları’dır. Öğretim süreci içerisinde uygulanan Başarı İzleme Sınavları ile, öğrencilerin işlenen konulardaki başarısının değerlendirilmesi hedeflenir. Derslerdeki kritik öğrenmeleri ölçen sorulardan oluşan Deneme sınavları ise, öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesinde kullanılır.